Veterinární ordinace

Chlumec nad Cidlinou

Úvod

Veterinární ordinace pro malá zvířata v Chlumci nad Cidlinou začala fungovat v roce 2005.

Hlavní myšlenkou mé práce vždy bylo a je sledovat svěřeného pacienta coby celek, nevěnovat se pouze jedinému, majitelem viděnému problému či nedostatku. Vždy se snažím v maximální možné míře svým pacientům pomoci a majitelům vyjít vstříc. Není-li v možnostech této ordinace provést další potřebná vyšetření či chirurgický zákrok, neprodleně majitele s jejich svěřencem odesílám na specializovaná pracoviště, která předem kontaktuji. To přináší mým klientům komfort při přijetí na takovéto klinice.

Postupem času se snažím rozšiřovat poskytované služby dvojím způsobem. Prvním je nákup nového vybavení a druhým pravidelné absolvování školících seminářů, jež zvyšují a doplňují mé znalosti v různých oborech. Ordinace byla v poslední době obohacena o RTG přístroj, sonografický přístroj, zubní ultrazvuk a monitoring pro pacienty v narkóze. Pro větší chirurgické zákroky je k dispozici školená sestra, čímž se zvyšuje bezpečnost prováděných operací a rozšiřuje se jejich paleta.

Neomezuji se pouze na vyšetření či pomoc pacientům u mne v ordinaci, ale po dohodě s klientem jezdím do jejich domácího prostředí. Rovněž transport odebraných vzorků zajišťuji na místo určení sama.